İnternet bağlantınız yavaş görünüyor.
Lütfen bekleyiniz.

İNSAN KAYNAKLARI

İşe Alım Süreçleri

Yıldızlar SSS Holding A.Ş.’ nin hedefleri doğrultusunda, insan kaynağına olan talep ile birlikte, yeterli sayıdaki nitelikli adayın görevlerini yerine getirebilmeleri ve işe alım sürecinin doğru uygulanması kurumumuzu rakiplerinden ileri seviyeye taşıyacaktır.

1- İnsan kaynaklarına olan talep belirlenir daha sonra insan kaynakları piyasası analiz edilerek işgücü arzı ile ilgili veriler toplanır.

Sorumluluk: İş analizi, görev tanımı ve iş değerlemeler yapılır.

Amaç

—İş yükünün doğru oluşması, her işin doğru kişi ve bölüm tarafından yapılması

—Kurum içinde iş yükü için objektif kriterler sağlanması

Sonuç

—Pozisyonun yetki ve sınırlarını tanımlayarak inisiyatif kullanma yetkisini sınırlandırır

—Yeni personelin işe uyum süresini en kısa süreye indirir.

2. Uygun aday listelerinin planlanması, güncellenmesi

Sorumluluk: Talepleri değerlendirmek üzere adaylar için ilgili kaynaklara başvurulması (Şirket çalışanları veya yakınları, başvuru havuzu, gazete ilanları, kariyer portalları, vb.)

Amaç

—Zaman kaybının önlenmesi

—İş başvurusu için adaylar tarafından kolay ulaşılır olmak

Sonuç

—Kurumumuzun nitelikli insan kaynağı tarafından seçilmesini kolaylaştırmak.

3- Belirlenen Adaylar ile Mülakatlar

Sorumluluk: Aranan mesleki bilgi ve karakter özellikleri ile ilgili mülakatları planlamak yürütmek (Görüşmeci sayısı, görüşme yeri vb)

Amaç

—İşe alınacak adayı daha yakından tanıyarak, karşılıklı etkileşim kurmak,

—Adayların kurum hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

—Adayın karakteri, bilgi ve deneyim birikimi konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır.

Sonuç

—İnsan ilişkilerine yönelik bilgilerin sağlanmasıdır.

4- Başarılı adayların referans kontrolleri ve diğer soruşturmalarının yapılması

Sorumluluk: Aday hakkında çalışma arkadaşları, eski işveren ve yöneticilerinden objektif bilgi almak.

Amaç

—Adayın geçmişteki davranışlarının, kişiliğinin bir göstergesi olarak, gelecekteki davranışları hakkında ön fikre sahip olmak.

Sonuç

—Adayın verdiği bilgilerin doğrulanması, işe alım sonrasında meydana gelecek problemlerin engellenmesi.

5- İş teklifi yapılarak işe giriş işlemlerinin başlatılması.

Sorumluluk: İşe başlayacak adaylara teklif mektubu imzalatılır

Amaç

—Ücret ve sosyal hakları yazılı olarak beyan etmek

—Kurumumuzun çalışanlarına önem verdiğini vurgulamak

Sonuç

— İşe başlayacak olan adaylara işe alım sürecini ciddiye alan ve kurumsal bir şirket olduğumuzu göstermek.

6-İş başı alıştırma eğitimi (Oryantasyon)

Sorumluluk: Oryantasyon eğitimi hazırlanması

Amaç

— İş arkadaşları ve amirleriyle kişilerarası ilişkiler oluşturmak

—Benimseme ve aidiyet duygusunu sağlamak

Sonuç

—İşe başlayan adaylarımızın kurum kültürümüze ve görevlerine kısa sürede ulaşması.

© 2024 Yıldızlar SSS Holding A.Ş.